Nestle – ตู้ขาดลามาสาย

,

ตู้ขาดลามาสาย

เป็นตู้ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ข้อดี : ช่วยประหยัดกระดาษ , ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

โดยการใช้งานแค่เพียงให้พนักงานสแกนใบหน้า และ สแกนบัตรผ่านตู้เพื่อบันทึกการขาด ลา มาสาย และ ข้อมูลจะส่งไปยังฝ่าย HR ของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป[contact-form-7 id=”2184″]

Skills

Posted on

31 ตุลาคม 2016