“การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย เครื่องกดบัตรคิว จากเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด สำหรับ Impact ตึก Cosmo เมืองทองธานี”

“การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย “เครื่องกดบัตรคิว” จากเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัดสำหรับจุดตู้คิว Impact Cosmo เมืองทองธานี”

    บริษัทเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด  ได้เป็นผู้นำในการผลิตตู้กดบัตรคิวที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานเดินรถตู้ของ Impact Cosmo เมืองทองธานี
ซึ่งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้งานบริการเดินรถตู้มีระบบระเบียบและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและครบถ้วนมากขึ้น

การใช้ เครื่องกดบัตรคิวที่มีระบบ software เรียกคิว ที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
ช่วยให้การให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเรียกคิวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานที่ช่วยในการประเมิน KPI ของพนักงานในการบริการลูกค้าอย่างง่ายดาย  ทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ

ด้วยความสะดวกสบายและระบบการบริการที่ทันสมัย เครื่องกดบัตรคิว จากเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด  ได้ช่วยให้ Impact Cosmo เมืองทองธานี
ให้บริการเดินรถตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

พร้อมทั้งต้องทึ่งในความทนทานของ เครื่องกดบัตรคิว ที่ใช้งานมานานปัจจุบันเข้าปีที่ 8 แล้ว

ตู้คิวอัตโนมัติ ตู้คิวค่ารถ Queue Kisok
ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว
ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว
ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว
ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว