โรงพยาบาลศิริราช – ตู้ยาอัจฉริยะ

ทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจ สู่ยุค New Normal ดูแลสร้างทุกความต้องการ ทุก Solution ให้ตอบโจทยืลูกค้ามากที่สุด

The Intelligent Card Medicine ตู้ยาอัจฉริยะ

  • ตู้ยามีการออกแบบให้มีล้อเข็นได้
  • รถเข็นมีความแข็งแรง ทนทานใช้งานได้คล่อง
  • สามารถดูสต๊อกยา ใส่ยา และระบบSafety ช่องใส่ยาได้
  • จอแสดงผล เชื่อมต่อการทำงานกับเครื่องแบบ All in One
  • ระบบSofeware เพื่อช่วยจัดระเบียบการจ่ายยาแต่ละช่อง

[contact-form-7 id=”2184″]

Skills

Posted on

31 ตุลาคม 2016