ตู้ KIOSK Queue เครื่องกดบัตรคิว ทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจ สู่ยุค New Normal

ดูแล สร้างทุกความต้องการ ทุก Solution ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด โดย บริษัท เพย์ อิทฟอร์เวิร์ด จำกัด

 

   บริษัทเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้จัดทำ “เครื่องกดบัตรคิว” ให้กับธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา

โดยได้จัดทำให้ทุกสาขา ด้วยการออกแบบและพัฒนา Hardware และ ระบบซอฟแวร์ software

ทำให้ธนาคารได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการลูกค้า

 

ด้วยระบบ software เรียกคิว softkey ที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน

ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเรียกคิวเพิ่มเติม มีการประหยัดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ระบบรายงานที่ช่วยในการประเมิน KPI ของพนักงานในการบริการลูกค้าอย่างง่ายดาย ทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ

ตู้คิวที่ทนทานที่ใช้งานมาเป็นเวลานานถึงปีที่ 9 เป็นการยืนยันความเชื่อถือในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 

โดยการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและกระบวนการทำงาน

ทำให้บริษัทเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด เป็นผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพให้กับธนาคารเกียรตินาคินและลูกค้าของพวกเขาอย่างยาวนาน

 

ขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินที่ให้ความไว้วางใจ

 

ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว
ตู้คิว ตู้กดบัตรคิว