Contact

ติดต่อเราวันนี้ เราคือ โซลูชันเครื่อง จำหน่ายสินค้า อัตโนมัติแบบครบวงจรของคุณ!

ความมุ่งมั่น

นวัตกรรม

ความมั่นคง

ทรัพย์สิน

เราจัดส่งและให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของคุณ

บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105553018306

ที่อยู่: 127,127/1-2 ซอยกาญจนาภิเษก 006 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150