การใช้งานตู้อัตโนมัติที่รองรับการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินสดยังสำคัญ เราในฐานะเจ้าของตู้จำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้ตู้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อยอดขายที่หลั่งไหลเข้ามา **หลับได้เงินหมื่น ตื่นได้เงินแสน!!!

ทำไม?? ตู้ถึงรับธนบัตรและเหรียญยากจัง? ทำความเข้าใจ ดังนี้…

1. ตู้อัตโนมัติ ของเราใช้เครื่องรับธนบัตรและเหรียญ ที่มีระบบตรวจสอบธนบัตรและเหรียญปลอมอย่างแม่นยำถึง 5 ขั้นตอน   

หากพบปัญหาเครื่องรับธนบัตรและเหรียญได้ยาก หรือ เครื่องไม่สามารถรับธนบัตรที่มีสภาพชำรุด หรือเหรียญที่สกปรกหรือบิดเบี้ยว และรู้หรือไม่ว่า ธนบัตรที่ชำรุดหรือเหรียญที่สกปรกหรือบิดเบี้ยวสามารถทำให้เครื่องไม่สามารถรับเงินสดได้
 • แนวทางการแก้ไข:
  ทำความสะอาดเครื่องรับธนบัตรและเหรียญโดยด่วน เพราะการใช้งานเจอฝุ่น และสิ่งสกปรกที่มากับธนบัตรและเหรียญ อาจทำให้เทคโนโลยีการตรวจจับลดความแม่นยำลง เจ้าของตู้ควรจะทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกๆ เดือน หรือหากมีธนบัตรและเหรียญรุ่นใหม่ อาจต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกแยะธนบัตรและเหรียญ

2. ที่สำคัญ ตู้อัตโนมัติ มีระบบสมองอัจฉริยะคอยควบคุมภายในตู้  ดังนั้น..

การที่ตู้ไม่ยอมรับธนบัตรและเหรียญ ส่วนใหญ่เป็นเพราะเหรียญสำหรับทอนภายในตู้ไม่เพียงพอ ต่ำกว่า 25% หรือ หลอดใดหลอดหนึ่งมีเหรียญในปริมาณที่น้อยเกินไปก็ทำให้เครื่องไม่ยอมรับเงินสดได้เช่นกัน !!!
 • แนวทางการแก้ไข:
  รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมตรวจสอบเหรียญทอนภายในตู้ให้มีมากพอพร้อมขายอยู่เสมอด้วยนร้า จะได้ไม่พลาดโอกาสในการขาย โถ!!! เส้นผมบังภูเขาแท้ๆ!!

3. กล่องรับธนบัตรเปิดอยู่หรือไม่? หรือมีอุปกรณ์รับธนบัตรติดขัดไม่พร้อมใช้งานหรือป่าว 

ระบบเหรียญ และ ธนบัตร ทำงานร่วมกัน ดังนั้นต้องตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของเครื่องรับธนบัตรร่วมด้วย
 • แนวทางการแก้ไข:
  ตรวจเช็คปิดกล่องรับเงินให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้เครื่องรับธนบัตรกลับอยู่ในสถานะพร้อมทำงาน หรือ ตรวจเช็ค Error code ที่แสดงขึ้นภายในเครื่องรับธนบัตร-รับเหรียญ รวมถึง Error code ของตัวตู้ร่วมด้วยเป็นลำดับถัดไป

4. เครื่องรับธนบัตรหรือเหรียญเสียหรือชำรุด

เครื่องที่มีชิ้นส่วนรับธนบัตรหรือเหรียญเสียหายจะไม่สามารถยอมรับเงินสดได้

 • แนวทางการแก้ไข:
  การตรวจสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนรับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย

ทำไม?? ตู้อัตโนมัติ เงินทอนไม่ตรง ตู้กินเงิน ทำความเข้าใจ ดังนี้…

1.  เครื่องไม่สามารถทอนเงินได้เนื่องจากเงินทอนไม่เพียงพอ

การที่ไม่มีเงินทอนเพียงพอในเครื่องทำให้ไม่สามารถทอนเงินให้กับผู้ใช้ได้
 • แนวทางการแก้ไข:
  การเติมเงินทอนในตู้หยอดเหรียญอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และการตรวจสอบสถานะของเงินทอนในเครื่องอย่างต่อเนื่อง

2. ระบบทอนเงินขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถทอนเงินได้อย่างถูกต้อง

ระบบทอนเงินที่ขัดข้องจะทำให้การทอนเงินไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถทอนได้
 • แนวทางการแก้ไข:
  การบำรุงรักษาระบบทอนเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที

3. การมีสิ่งแปลกปลอมติดขัดในช่องทอนเงิน ทำให้การทอนเงินไม่สะดวก

สิ่งแปลกปลอมที่ติดขัดในช่องทอนเงินจะทำให้การทอนเงินไม่สะดวกและอาจทำให้ระบบทอนเงินขัดข้อง
 • แนวทางการแก้ไข:
  การทำความสะอาดช่องทอนเงินอย่างสม่ำเสมอและการตรวจสอบเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกจากช่องทอนเงิน

สรุป

 ปัญหาการยอมรับธนบัตรและเหรียญ รวมถึงปัญหาการทอนเงินในตู้อัตโนมัติสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำความเข้าใจระบบกลไกการทำงานของตู้ พร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของตู้ด้านต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสอบสถานะของเงินสดในเครื่องอย่างต่อเนื่อง การจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ตู้อัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่

#ปัญหาตู้อัตโนมัติ #การยอมรับธนบัตรและเหรียญ #การทอนเงิน #เทคโนโลยีตู้อัตโนมัติ #การบำรุงรักษาตู้อัตโนมัติ