11 พ.ย. 2564 ออกบูท งานมหกรรมบ้าน คอนโดและสินเชื่อ ครั้งที่25 โคราช

วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564
ภาพบรรยากาศการออกบูท งานมหกรรมบ้าน คอนโด และสินเชื่อ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช