20 พ.ย. 2564 งานทำบุญบริษัทประจำปีและปฏิบัติธรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ภาพบรรยากาศงานทำบุญบริษัทและปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต