ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด และ บริษัทในเครือ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

คุณชัยวัฒน์  เทอดผดุงชัย ที่เป็น 1 ใน 3 ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่า AC RISING STAR AWARD 2024🏆

เป็นคนรุ่นใหม่ที่สร้างนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกรบริหารจัดการที่แตกต่าง **มีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่รู้จัก และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

งาน Foodtival 2021 ตู้สีข้าวศาลานา ฝีมือคนไทย เมืองทองธานี

เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด และ บริษัทในเครือ

เป็นผู้ออกแบบและผลิต ตู้อัตโนมัติ สีข้าวออแกนิกส์ ข้าวสีสด ตู้ที่เป็นฝีมือคนไทย 100% ผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจ และชื่นชมตู้ของเราเป็นจำนวนมาก‼️ ขอบคุณลูกค้าศาลานาที่ให้ความไว้วางใจเรา😊

นศ. สถาปัตย์กรรม KMITL เยี่ยมดูงาน
@PIF Showroom 
ปี 2567

คุณชัยวัฒน์ MD ได้รับเชิญให้สอน นศ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้รู้จักการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานจริง 

โดยสอนเชิงบูรณาการณ์จากประสบการณ์จริง  ในการทำธุรกิจ 😊

“ตู้อัตโนมัติ” เดินทางออกบูธไกลถึง เดอะมอลโคราช

บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ออกงานครั้งนี้ ร่วมกับ Partner ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท พีเอ็นที เดลิเวอรี่แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอบคุณ คุณโก้ ผู้บริหาร เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสเรายกตู้อัตโนมัติ Vending machine ไปหลายรุ่น มีเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจอย่างมากมาย

ตู้ Kiosk Ordering ออกบูธประชุมกลุ่มสภาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด ได้ออกงานครั้งนี้ ร่วมกับ กลุ่มสภาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขอบคุณ กลุ่มที่ให้โอกาสเราเป็นอย่างสูง เราได้นำตู้ Kiosk Ordering ไปแสดงให้กับผู้บริหารผู้เป็นสมาชิกกลุ่มได้อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คนไทยทำเอง หลายๆ ท่าน ชื่นชอบและตื่นเต้นกับตู้มาก ที่เข้ามาช่วยลดกระบวนการทำงานในธุรกิจงานบริการได้มากขึ้น และยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาใส่ใจกับการให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

“ตู้อัตโนมัติ” เดินทางออกบูธภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จ้าว

บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ออกงานครั้งนี้ ร่วมกับ Partner ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ขอบคุณ คุณปุ่น ผู้บริหาร เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสเรายกตู้อัตโนมัติ Vending machine ไปหลายรุ่น มีเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจอย่างมากมาย

ปฏิบัติธรรมฝึกจิต ศูนย์พัฒนาฝึกจิตเมืองบ้านวังเมือง

เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด และ บริษัทในเครือ

ได้จัดอบรมฝึกจิตให้กับพนักงาน โดยได้รับเกรียติจาก พระอาจารย์ธัม์มทีโป และ พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Ban Wang Muang) เข้าสอนให้พนักงานและผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าพบที่ยึดเหนี่ยว คือ จิตที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเราทุกคน